Nieuws

Lia Lanting wordt nieuwe locatiedirecteur Bedrijfsartsengroep

Nieuws

Lia Lanting nieuwe locatiedirecteur

Lia Lanting wordt de nieuwe locatiedirecteur van de Bedrijfsartsengroep. Ze gaat per 1 maart 2020 aan de slag in haar nieuwe functie en wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van alle werkmaatschappijen en onderliggende afdelingen. Lanting (51) is de opvolgster van Gelbrich Sijtsma die na 3 jaar Bedrijfsartsengroep / FlexDossier op 1 januari jongstleden afscheid heeft genomen. De periode tot 1 maart 2020 is Erwin Lots, directeur Keerpunt, tijdelijk de locatiedirecteur van de Bedrijfsartsengroep.

Kennis van de branche

Lanting is jarenlang werkzaam geweest in diverse functies bij Arbo Unie. In haar laatste functie was zij Manager Keuringen en Health Services voor Noord & Oost Nederland. Door haar jarenlange ervaring in de branche weet ze wat er speelt en wat de uitdagingen en ontwikkelingen zijn.

Vertrouwen

Het team heeft alle vertrouwen dat Lanting een succesvolle toekomst voor de Bedrijfsartsengroep voorzet. Zij heeft oog voor het grotere geheel en de onderlinge samenhang. Daarnaast heeft ze aandacht voor de plaats die mensen daarin hebben én de te behalen doelen en resultaten.

Over Bedrijfsartsengroep

Bedrijfsartsengroep is een landelijk samenwerkingsverband van ruim honderd zelfstandige bedrijfsartsen. Zij leveren vaste of flexibel inzetbare bedrijfsartsen direct aan werkgevers en casemanagement- en verzuimorganisaties die werken volgens het Eigen Regie-model.