Wat kunt u verwachten?

Werknemers

Wat kunt u verwachten bij een bezoek aan de bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts adviseert u voor alles wat met werk en gezondheid te maken heeft. Wanneer u door ziekte niet kunt werken, bezoekt u de bedrijfsarts tijdens een verzuimspreekuur. De bedrijfsarts kan u ook adviseren wanneer u denkt dat uw werk gezondheidsklachten veroorzaakt. In dat geval maakt u gebruik van een preventief spreekuur bij de bedrijfsarts.

De bedrijfsarts handelt neutraal, onafhankelijk, strikt vertrouwelijk en is gehouden aan het medisch beroepsgeheim. De bedrijfsarts heeft te allen tijde als doel u en uw collega’s gezond aan het werk te houden.