Wat kunt u verwachten?

Werknemers

Wat kunt u verwachten bij een bezoek aan de bedrijfsarts?

Werknemers kunnen via hun werkgever op spreekuur komen bij de aan hen toegewezen bedrijfsarts. Dat kan voor een preventief medisch onderzoek zijn, een keuring, een second opinion of met een hele andere vraag. Wat kunt u verder verwachten bij een bezoek aan de (bedrijfs)arts?

 • U bespreekt met uw (bedrijfs)arts waarom u uw werk, al dan niet tijdelijk, niet kunt doen en welke eventuele behandeling u reeds volgt.
 • Het is belangrijk dat de (bedrijfs)arts op de hoogte is van medicijngebruik. Neemt u correspondentie van een eventuele behandelaar mee.
 • Samen bespreekt u wat uw verzuim betekent voor uw gezondheid in relatie tot uw functie en functioneren op andere terreinen. Wanneer u niet verzuimt kunt u eveneens uw vragen bespreken over uw gezondheid in relatie tot uw werk.
 • U bespreekt samen welke maatregelen genomen moeten worden voor de korte en lange termijn met betrekking tot uw functie. Vragen die hierbij bv. aan de orde komen zijn:
   • Wat kunt u niet?
   • Wat kunt u nog wel?
   • Kunt u terugkeren in uw eigen functie?
   • Moet uw werk, werkomstandigheden, werkomgeving al dan niet tijdelijk aangepast worden?
   • Kunt u wel weer volledig aan het werk?
 • U kunt vrijuit met uw (bedrijfs)arts spreken. De (bedrijfs)arts heeft, net als uw huisarts of medisch specialist, een beroepsgeheim.
 • Een (bedrijfs)arts dient u, maar ook uw werkgever, van informatie te voorzien zodat u beide kunt voldoen aan de regelgeving van de Wet verbetering Poortwachter. De informatie heeft geen betrekking op medische informatie, maar kan betrekking hebben op:
   • een factor in uw werk waardoor u ziek bent geworden;
   • de mogelijkheden die u nog wel heeft in relatie tot uw werk;
   • toekomst verwachtingen;
 • Een (bedrijfs)arts kiest u, in tegenstelling tot uw huisarts of medisch specialist, niet zelf uit. Uw werkgever heeft een contract afgesloten met een (bedrijfs)arts of Arbodienst.
 • Een (bedrijfs)arts onderzoekt u enkel lichamelijk als dat meerwaarde heeft ten aanzien van werkhervatting. Met uw toestemming kan de (bedrijfs)arts medische informatie opvragen bij uw behandelaar. De (bedrijfs)arts kijkt mee met het beleid van uw behandelaar.
 • Het advies van de (bedrijfs)arts ten aanzien van uw werkhervatting is niet vrijblijvend. Maak het bespreekbaar als u het niet eens bent met het advies van de (bedrijfs)arts. Er zijn meerdere manieren om er opnieuw naar te laten kijken.
 • Als uw verzuim in grote mate veroorzaakt wordt door het werk of de werkomstandigheden, dan meldt de (bedrijfs)arts dit aan uw werkgever. Daarnaast is de (bedrijfs)arts wettelijk verplicht beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum Voor Beroepsziekte.
 • Het doel van de (bedrijfs)arts is te allen tijde u en uw collega’s gezond aan het werk te houden.