Nieuws

Bedrijfsartsengroep volgt richtlijnen RIVM en NVAB voor COVID-19

Corona virus

Bedrijfsartsengroep volgt richtlijnen RIVM en NVAB voor COVID-19

Bedrijfsartsengroep volgt nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van COVID-19. Wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeid- en Bedrijfsgeneeskunde) rondom COVID-19.

Uw gezondheid én die van onze medewerkers staan voorop bij Bedrijfsartsengroep. Zodra de overheid (RIVM) en/of het NVAB adviseert om aanpassingen te doen in de werkwijze volgen we dit advies op. Voor de meest actuele informatie, adviezen en andere vragen over het COVID-19 virus verwijzen wij naar de websites van het RIVM en NVAB.

Onze dienstverlening gaat verantwoord, weliswaar aangepast, door. Hieronder volgt kort samengevat onze aangepaste dienstverlening vanwege COVID-19:

  • Vanaf 1 oktober a.s. worden er alleen telefonische consulten en videoconsulten ingepland met medewerkers;
  • Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Op ons kantoor is een beperkte bezetting;
  • Aanwezigheid van onze (bedrijfs)artsen op werkplekken van werkgevers in onderling overleg;
  • In onderling overleg kunnen (bedrijfs)arts en cliënt besluiten een fysiek consult door te laten gaan of in te plannen;
  • Bij persoonlijk contact worden de gebruikelijke hygiënische voorzorgsmaatregelen genomen ter preventie van overdracht van het virus.