WAT KUNT U VERWACHTEN?

preventief spreekuur

Wat kunt u verwachten van een preventief spreekuur bij de bedrijfsarts?

Werknemers hebben wettelijk recht op een preventief, desgewenst anoniem, spreekuur bij de bedrijfsarts.

Samen bespreekt u uw gezondheidsklachten in relatie tot het werk.

U bespreekt samen welke maatregelen wenselijk zijn om ervoor te zorgen dat u op een gezonde wijze aan het werk kunt blijven .

Een (bedrijfs)arts onderzoekt u enkel lichamelijk als dat meerwaarde geeft voor het geven van het advies.

Met uw schriftelijke toestemming kan de (bedrijfs)arts medische informatie opvragen bij uw behandelaar.

De (bedrijfs)arts heeft, net als u huisarts of medisch specialist, een beroepsgeheim. U kunt vrijuit spreken met uw (bedrijfs)arts.

Alleen met uw toestemming wordt schriftelijk advies aan uw werkgever verzonden.

Het doel van de (bedrijfs)arts is te allen tijde u gezond aan het werk te houden.