Arbodienstverlening

Veilig, gezond & vitaal werken

Ook voor aanvullende arbodienstverlening zoals risicometingen en arbeidsdeskundig onderzoek kunt u bij ons terecht. Wij werken hiervoor nauw samen met gespecialiseerde professionals op het gebied van arbeid en gezondheid zoals veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en arbeids- en organisatiedeskundigen. Onderzoeken, al dan noodzakelijk of gewenst, gaan altijd in samenspraak met uw bedrijfsarts.

Risico-inventarisatie & -evaluatie

  • Ter verbetering van het gezondheidsbeleid
  • Gezondheidsrisico’s van een organisatie in beeld

De basis van arbobeleid wordt gevormd door een gedegen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Uit dit onderzoek komt een lijst met mogelijke risico’s binnen een bepaalde organisatie en een daarbij horend advies. Nodig om de juiste maatregelen treffen, een PMO-voorstel op te stellen en gezondheidsbeleid bij te stellen of aan te scherpen. Een RI&E geeft ook de bedrijfsarts een helder beeld van de gezondheidsrisico’s in de werkomgeving. Daarnaast is een RI&E verplicht voor alle bedrijven met personeel.

Arbeidsdeskundig onderzoek

  • Voor de meest effectieve route naar re-integratie
  • Altijd in samenspraak met de bedrijfsarts

Wanneer een medewerker langdurig ziek is, wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld voor nader onderzoek. De arbeidsdeskundige zal hiervoor altijd samenwerken met de bedrijfsarts en contact hebben met de werknemer, werkgever en de eventueel de werkplek bezoeken. Het doel van een arbeidsdeskundig onderzoek is om een gewogen advies te geven over de re-integratie mogelijkheden van een medewerker. Op basis van alle gegevens wordt onderzocht: wat kan een werknemer nog wel, wat zijn de lange-termijnverwachtingen en aan welke wet- en regelgeving moet worden voldaan. Dit resulteert in een re-integratie rapportage, waarin een advies staat  geformuleerd voor de meest effectieve route naar duurzaam herstel. Of dit nu binnen of buiten de organisatie is.

Ontdek wat we nog meer voor uw organisatie kunnen betekenen