AVG proof

Privacy en cookies

01. Privacyverklaring

Wij hechten veel belang aan de privacy van de bezoekers van onze website. Daarom wordt alle persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk behandeld. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

02. Doeleinden van de gegevensverwerking

Als u onze website bezoekt, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden en eventueel door u zelf ingevulde gegevens opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om het functioneren van onze website te verbeteren, onze dienstverlening te verbeteren en uw vragen of verzoeken te beantwoorden. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw bericht nodig is.

03. Klikbedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

04. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

05. Facebook, LinkedIn en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

06. Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. U kunt zich middels een link op onze website inschrijven voor onze nieuwsbrief. Uw emailadres wordt daarmee toegevoegd aan onze lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

07. Klanttevredenheidsonderzoek

De ISO9001-norm en het Certificatenschema Arbodiensten schrijven voor dat Bedrijfsartsengroep periodiek klanttevredenheidsonderzoek dienen uit te voeren. Dit doen wij op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld het houden van een digitaal klanttevredenheidsonderzoek. De link naar dit klanttevredenheidsonderzoek kan u worden toegezonden via uw emailadres. Het emailbestand wordt niet aan derden verstrekt.

08. Dossiercheck in het kader van kwaliteitsdoeleinden

In het kader va onze continue verbetercyclus checkt de medisch directeur steekproefsgewijs de inhoud van het medisch dossier, dat is vastgelegd door onze bedrijfsartsen. Hierbij wordt gekeken of het dossier logisch is opgebouwd en of de adviezen in lijn zijn. Het is belangrijk om te weten dat de medisch directeur gehouden is aan het medisch beroepsgeheim. Mocht u onverhoopt bezwaar hebben, dan kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen door een brief of emailbericht te sturen.

09. Inzage, correctie en recht van verzet

Een ieder die het vermoeden heeft dat wij gegevens van hem of haar hebben geregistreerd, kan schriftelijk verzoeken deze persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie adres: info@bedrijfsartsengroep.nl of info@bedrijfsartsen-flex.nl

10. Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Lees onze cookie verklaring voor meer informatie.

11. Privacyreglement

Voor meer informatie over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan wanneer u klant bij ons bent of wanneer u in contact komt met een van onze bedrijfsartsen, verwijzen wij u naar ons privacyreglement .

  • Een bedrijfsarts die bij uw organisatie past
  • Advies over arbeid en gezondheid
  • Aanvullende arbodienstverlening

Bedrijfsartsengroep staat voor persoonlijke aandacht en een optimale dienstverlening. Wij zijn een landelijk samenwerkingsverband van ruim honderd zelfstandige bedrijfsartsen.

Kennismaken