Nieuws

COVID19 – Advisering RI&E en Bedrijfshulpverlening

Corona virus

COVID19 – Advisering RI&E en Bedrijfshulpverlening

Sinds de COVID19 pandemie is de kans groot dat u als ondernemer druk bezig bent met het opnieuw inrichten van werkplekken en werkzaamheden om de werkomgeving gezond en veilig te maken voor uw werknemers. Dat dit complex is, en door de vele aanpassingen in beleid ook steeds onoverzichtelijker aan het worden is, begrijpen wij heel goed. In dit korte nieuwsbericht willen we graag twee belangrijke zaken verder toelichten die u niet mag vergeten. Dit zijn de wettelijk verplichte risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) en de bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Op basis van de nieuwe risico’s en maatregelen is het noodzakelijk om de wettelijk verplichte risico-inventarisatie & evaluatie te actualiseren van uw organisatie. Hierin moet aandacht worden geschonken aan de mogelijke risico’s en maatregelen die te maken hebben met COVID19.

Denk hierbij aan:

  • Een inventarisatie van mogelijke risicobronnen en potentiele besmettingsbronnen;
  • Een overzicht van de genomen en nog te treffen beheersmaatregelen;
  • Een koppeling met uw coronaprotocol en als deze er niet is een aanzet voor een dergelijk protocol.

Een ander belangrijk aandachtspunt is uw bedrijfshulpverleningsorganisatie. Is er in de BHV-organisatie onder meer voldoende rekening gehouden met:

  • Zijn er voldoende BHV-ers bij het rouleren van teams die op kantoor werken?
  • Is er voldoende rekening gehouden met eventuele uitval door ziekte van een lid van de BHV-organisatie?
  • Heeft u goede en duidelijke afspraken gemaakt over welke levensreddende handelingen mogen worden uitgevoerd? Denk hierbij aan het toedienen van beademing en hartmassage (dat is tot op heden niet toegestaan)?

Bedrijfsartsengroep kan u hierbij ondersteunen. Dit kunnen we doen door samen met u de RI&E en het Plan van Aanpak door te nemen en mogelijk te actualiseren daar waar nodig m.b.t. COVID19. Daarnaast kunnen wij voor u uw BHV-organisatie doorlichten. Dit doen wij door middel van een BHV-scan. Een combinatie van beide is uiteraard ook mogelijk. Na onze advisering heeft u een RI&E met Plan van Aanpak en een BHV-organisatie die voldoende ‘’Corona-proof’’ zijn om een gezonde en veilige werkomgeving te bieden aan uw werknemers.

Bedrijfsartsengroep is een gecertificeerde Arbodienst. Dit betekent dat onze kerndeskundigen u van het beste advies kunnen voorzien dat te maken heeft met dit onderwerp. U kunt er daarom op vertrouwen dat u na afronding van de werkzaamheden betrouwbare stukken heeft waar u de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers verder mee kunt waarborgen.

Interesse

Heeft u interesse of wilt u een offerte aanvragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met onze accountmanager, Willem Jan Millenaar 06 – 54687074 of een mail sturen naar wjmillenaar@bedrijfsartsengroep.nl