Allround medisch adviseur en coach

Bedrijfsarts vast

Bedrijfsarts vast

Een bedrijfsarts is tegenwoordig niet alleen medicus, maar een allround medisch adviseur en coach op het gebied van arbeid en gezondheid, waarbij preventie een zeer belangrijke rol speelt. Feeling met de bedrijfscultuur, het personeel en management is daarbij van groot belang. Net als kennis van de laatste wet- en regelgeving.

Een vaste bedrijfsarts heeft een meerwaarde voor de hele organisatie. Daarom werken onze vaste bedrijfsartsen op locatie. Het verlaagt de drempel voor werknemers. Niet alleen afspraken zijn zo snel geregeld, maar ook het management en P&O kan gemakkelijk sparren en overleggen over voortgang, rapportages en beleid. Zo houden zij de regie in eigen hand.

Spreekuur op uw locatie

  • Verzuimspreekuur, verzuimbegeleiding en re-integratie
  • Preventief spreekuur

Verzuimspreekuur, verzuimbegeleiding en re-integratie

Een belangrijke taak van de bedrijfsarts is professionele begeleiding van zieke werknemers. Samen met de direct leidinggevende en de betrokken werknemer worden duidelijke afspraken gemaakt over het re-integratietraject. De gezamenlijke regie heeft als resultaat dat het verzuim zo beperkt mogelijk blijft. Dat is voor alle partijen van groot belang.

Preventief spreekuur

Wellicht heeft u medewerkers die bepaalde gezondheidsrisico’s lopen of zorgelijke signalen afgeven. Of er is iemand binnen uw bedrijf die zelf aan de bel trekt. Zij kunnen daarvoor altijd terecht op het preventief spreekuur. De bedrijfsarts bekijkt en adviseert wat er nodig is om deze medewerker aan het werk te houden. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Advies voor het eigen regie-model

Samen met het management, de afdeling P&O en de OR onderzoekt, analyseert en adviseert de bedrijfsarts uw organisatie op het gebied van arbeid en gezondheid. Op basis van deze gelijkwaardigheid kan uw eigen regie-model worden ingevuld en uitgevoerd. Dit is altijd maatwerk, elke organisatie is immers uniek.