WAT KUNT U VERWACHTEN?

Verzuimspreekuur

Wat kunt u verwachten van een verzuimspreekuur bij de bedrijfsarts?

Werknemers kunnen via hun werkgever op het spreekuur komen bij de aan hen toegewezen bedrijfsarts. Wat kunt u verwachten van een bezoek aan de (bedrijfs)arts?

Samen bespreekt u waarom u het werk niet kunt doen en wat uw klachten voor gevolgen hebben voor uw functioneren.

U bespreekt samen welke maatregelen genomen moeten worden voor de korte en lange termijn met betrekking tot uw functie. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn bv.:

  • Wat kunt u niet?
  • Wat kunt u nog wel?
  • Kunt u terugkeren in uw eigen functie?
  • Moeten uw werk, werkomstandigheden, werkomgeving al dan niet tijdelijk aangepast worden?
  • Kunt u wel weer volledig aan het werk?

Een (bedrijfs)arts onderzoekt u alleen lichamelijk als dat meerwaarde heeft ten aanzien van het stellen van de diagnose en het advies aan werknemer en werkgever.

Met uw schriftelijke toestemming kan de (bedrijfs)arts medische informatie opvragen bij uw behandelaar. De (bedrijfs)arts kijkt mee met het beleid van uw behandelaar.

De (bedrijfs)arts heeft, net als uw huisarts of medisch specialist, een beroepsgeheim. U kunt vrijuit spreken met uw (bedrijfs)arts.

De (bedrijfs)arts dient u, maar ook uw werkgever, van informatie te voorzien zodat jullie samen kunnen voldoen aan de regelgeving van de Wet verbetering Poortwachter.

Deze informatie bevat geen medische informatie, maar heeft  betrekking op:

  • een eventuele factor in uw werk waardoor u ziek bent geworden;
  • de mogelijkheden die je nog wel hebt in relatie tot u werk;
  • toekomst verwachtingen met betrekking tot het herstel;

Het advies van de (bedrijfs)arts ten aanzien van uw werkhervatting is niet vrijblijvend. Maak het bespreekbaar als u twijfelt aan of het niet eens bent met het advies van de (bedrijfs)arts. Er zijn meerdere manieren om er opnieuw naar te laten kijken. Onze afdeling Backoffice informeert u graag over de mogelijkheden.

Het doel van de (bedrijfs)arts is te allen tijde u en uw collega’s gezond aan het werk te houden.