Nieuws

Dienstverlening Bedrijfsartsengroep vanwege Corona beleid

Corona virus

Dienstverlening Bedrijfsartsengroep vanwege Corona beleid

  • Vanaf 1 oktober a.s. worden er alleen telefonische consulten en videoconsulten ingepland met medewerkers;
  • Reeds ingeplande consulten worden omgezet naar een telefonische- of een videoconsult;
  • Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Op ons kantoor is een beperkte bezetting;
  • Aanwezigheid van onze (bedrijfs)artsen op werkplekken van werkgevers in onderling overleg;
  • In onderling overleg kunnen (bedrijfs)arts en cliënt besluiten een fysiek consult door te laten gaan of in te plannen;
  • Bij persoonlijk contact worden de gebruikelijke hygiënische voorzorgsmaatregelen genomen ter preventie van overdracht van het virus.

Bij wijzigingen in het overheidsbeleid kunnen onze maatregelen uitgebreid of verminderd worden, dus volg de aanwijzingen van het RIVM.