Nieuws

Aanpassing werkwijze Bedrijfsartsengroep vanwege Corona beleid

Corona virus

Aanpassing werkwijze Bedrijfsartsengroep vanwege het Corona beleid

Naar aanleiding van de Corona adviezen van de overheid voeren wij vanaf vrijdag 13 maart t/m dinsdag 31 maart de volgende maatregelen in voor Bedrijfsartsengroep:

  • Vanaf vandaag worden er alleen maar telefonische consulten en videoconsulten ingepland met medewerkers.
  • Reeds ingeplande consulten worden zo mogelijk omgezet naar een telefonisch of een videoconsult.
  • Adviezen waarvoor een persoonlijk contact noodzakelijk is, worden zoveel mogelijk enige tijd uitgesteld totdat er weer normaal personenverkeer mogelijk is.
  • In onderling overleg kunnen (bedrijfs)arts en cliënt besluiten een fysiek consult door te laten gaan of in te plannen.
  • Ons personeel werkt zoveel mogelijk vanuit huis, op onze kantoren is een beperkte bezetting.
  • Aanwezigheid van onze bedrijfsartsen op werkplekken van werkgevers blijft mogelijk daar waar dit is gewenst. Dit in onderling overleg.
  • Contact met werknemers aldaar zoals bovengemeld, zoveel mogelijk telefonisch en per video en indien noodzakelijk, persoonlijk.
  • Bij persoonlijk contact worden de gebruikelijke hygiënische voorzorgsmaatregelen genomen ter preventie van overdracht van het virus.

Bij wijzigingen in het overheidsbeleid kunnen onze maatregelen uitgebreid of verminderd worden, dus volg de aanwijzingen van het RIVM.

Namens de Directie en Medische Staf van Bedrijfsartsengroep