Nieuws

Verlenging maatregelen Bedrijfsartsengroep vanwege Coronabeleid

Corona virus

Verlenging maatregelen Bedrijfsartsengroep vanwege Coronabeleid

Afgelopen week hebben wij u geïnformeerd over de maatregelen die Bedrijfsartsengroep heeft genomen ten aanzien van Corona. Graag blijven wij u van dag tot dag op de hoogte houden van de stand van zaken en de ondersteuning die wij u kunnen bieden. Voorlopig willen wij u informeren over het volgende:

  • De maatregelen die vorige week zijn aangekondigd worden verlengd t/m 1 juni. Dit houdt o.a. in dat alle consulten omgezet zijn naar telefonische consulten of online-consulten;
  • Bedrijfsartsengroep volgt de ontwikkelingen op de voet en onderhoudt contact met deskundigen om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien;
  • Uw bedrijfsarts kan u ondersteunen bij het opstellen van crisisbeleid en de benodigde maatregelen om uw medewerkers zo goed mogelijk te beschermen;
  • Wij adviseren u bij vragen over kwetsbare medewerkers of bij vragen rondom inzetbaarheid van medewerkers contact op te nemen met uw bedrijfsarts.

Wij adviseren de adviezen van het RIVM en de overheid na te leven. Over eventuele wijzigingen in deze adviezen informeren zij u zo snel mogelijk.