Referenties

Onze opdrachtgevers vertellen...

Francoise Wijnbergen

Buurtzorg Nederland

“Onze samenwerking loopt goed. De lijnen zijn kort en de adviezen zijn veelal helpend.”

Buurtzorg Nederland werkt al lang samen met de bedrijfsartsengroep. In een samenwerkingsrelatie is het van belang dat de bedrijfsartsen goed begrijpen hoe Buurtzorg is georganiseerd. In de contacten met onze medewerksters is de zelfsturingsgedachte het uitgangspunt; dus dat de medewerkerster de regie heeft over haar eigen verzuim en herstel. Buurtzorg doet daarin een groot beroep op het zelf oplossende vermogen van de medewerkster. De medewerkster weet als geen ander, behalve wanneer zij tijdelijk de regie kwijt is, wat nodig is om (duurzaam) te herstellen. Van de bedrijfsartsen vragen wij daarin advies en ondersteuning om te komen tot passende maatwerkoplossingen c.q. interventies. Deze samenwerking loopt goed. De lijnen zijn kort en de adviezen zijn veelal helpend.