Klachtenregeling

Wij werken met een professioneel team en stellen hoge eisen aan onze organisatie. Desondanks kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Stel ons hiervan altijd op de hoogte. We nemen dit bijzonder serieus en zorgen voor een correcte en snelle afhandeling. Onze klachtenregeling staat open voor al onze klanten: werkgevers, opdrachtgevers, medewerkers en bedrijfsartsen. Wij handelen deze klachten in eerste instantie intern af, door onze klachtenfunctionaris, samen met onze directie en stafartsen.
Klachten zijn niet prettig, maar voor ieder serieus bedrijf een manier om blinde vlekken op te sporen en een bron van verbeterpunten. Een goede klachtenregeling hoort er dus bij!
Onze klachtenregeling is primair gebaseerd op onze ISO- (en Arbodienst)certificering. De afhandeling daarvan is gericht op het verbeteren van onze dienstverlening en op het herstellen van uw tevredenheid als klant. Het gaat vooral om knelpunten in de logistiek, facturering, afspraken maken enzovoort.

Sinds 1 januari 2017 is er een nieuwe wet van kracht, de Wkkgz, om patiënten/cliënten in de zorg meer mogelijkheid te bieden om een klacht in te dienen. Iedere zorginstelling of zelfstandige bedrijfsarts moet zo’n regeling hebben, incl. een klachtenfunctionaris en een erkende externe geschillencommissie.
Wij zijn zelf zo’n zorginstelling en onze zelfstandige bedrijfsartsen zijn dit ook. Dat betekent dat al onze bedrijfsartsen ook een eigen klachtenfunctionaris en geschillencommissie hebben. Uw klacht over een dienst bij ons uitgevoerd kunt u het beste bij ons indienen. Mochten we er niet uitkomen, dan verwijzen wij u naar de juiste geschillencommissie.

Wij vallen slechts voor een klein deel van onze werkzaamheden onder deze wet. Het gaat dan vooral om onze preventieve activiteiten, zoals het open spreekuur.
Om het overzichtelijk te houden, hebben wij al deze klachtenregelingen in één klachtenprocedure gegoten. Iedere klacht wordt eerst door onze interne klachtenfunctionaris behandeld. Wij gaan er van uit dat wij bijna alle klachten op deze wijze goed intern kunnen oplossen.
Wanneer dat niet mogelijk blijkt, of u bent het niet eens met de voorgestelde afhandeling door de directie, dan verwijzen wij u door naar onze externe klachtenfunctionaris, die verbonden is aan onze geschillencommissie óf naar de klachtenfunctionaris en geschillencommissie waar uw bedrijfsarts bij is aangesloten. Samen met deze klachtenfunctionaris onderzoekt u of uw klacht alsnog kan worden afgehandeld of dat uw klacht voorgelegd gaat worden aan de geschillencommissie

Wij gaan er vanuit dat iedere uiting van ongenoegen op deze wijze op de juiste wijze wordt afgehandeld. Met als doel voor u weer tevredenheid over onze dienstverlening en voor ons om te leren hoe het beter moet. Mocht u zich ondanks al deze regelingen, onvoldoende gehoord voelen, dan kunt u zich altijd nog rechtstreeks richten tot de directie.

Wanneer een klacht uitsluitend het oordeel van de bedrijfsarts betreft, wanneer een werknemer of werkgever het niet eens is met de uitspraak van de bedrijfsarts, dan is er de mogelijkheid om tegen betaling een Deskundigen Oordeel (D.O.) bij het UWV aan te vragen. Het UWV toetst de uitspraak van de bedrijfsarts dan aan haar eigen referentiekaders en geeft een oordeel.

Maak om uw klacht bij ons neer te leggen gebruik van ons klachtenformulier.

Voor meer informatie over onze werkwijze bij klachten, klikt u op onze klachtenprocedure.

  • Een passende bedrijfsarts voor uw organisatie

  • Ondersteuning bij Eigen Regie binnen de Maatwerkregeling

  • Team van deskundigen en coaches Arbeid en Gezondheid

 

Maak een afspraak met onze consultants voor een vrijblijvende kennismaking.

Nieuws

Keerpunt en Bedrijfsartsengroep gaan samen verder

Arbodienst Keerpunt B.V., gevestigd in Hilversum, heeft alle aandelen van Bedrijfsartsengroep Holding B.V. uit Heerenveen overgenomen. Hiermee wordt de expertise … >>