Nieuws

Interview: ‘We houden allebei van een no-nonsense-aanpak’

Met de aandelenovername van Bedrijfsartsengroep door Keerpunt is een ijzersterk samenwerkingsverband voor arbodienstverlening ontstaan. Erwin Lots en Jolande Dirkx van Keerpunt, en Hans Recourt en Kees Geelen van Bedrijfsartsengroep, vertellen hoe de samenwerking tot stand kwam, en wat de meerwaarde is voor beide partijen.
Nieuws

Waarom zocht Bedrijfsartsengroep een partner om mee samen te werken?

Recourt: ‘Kees Geelen en ik hebben Bedrijfsartsengroep zestien jaar geleden opgericht en tot een succesformule uitgebouwd. We wilden de continuïteit van die formule waarborgen. Daarom hebben we hebben de afgelopen tijd een aantal van onze opdrachtgevers benaderd of ze geïnteresseerd waren in samenwerking, met het oog op de toekomst. We hebben aantal voorstellen gehad, maar Keerpunt sloot het best aan bij onze waarden: professionaliteit, kwaliteit, betrouwbaarheid en transparantie.

Hoe denken jullie elkaar in de toekomst te versterken?

Dirkx:‘We zijn complementair. Simpel gezegd: zij hebben hun wortels in bedrijfsartsenzorg en wij hebben goed casemanagement. Samen kunnen we een mooi geheel in de markt zetten. Keerpunt groeit sterk in arbodienstverlening. Wij wilden onze skills daarin ontwikkelen en verder groeien in die markt. Dus toen Bedrijfsartsengroep bij ons kwam om te vragen of we geïnteresseerd waren in structurele samenwerking, was dat een heel mooie kans. We werkten al vaak samen met Bedrijfsartsengroep, en dat ging altijd heel goed. Bovendien is er een tekort aan goede bedrijfsartsen. Door onze krachten te bundelen, kunnen we onze klanten optimaal blijven bedienen.’

Recourt:‘Mede door die schaarste hadden wij als Bedrijfsartsengroep steeds meer behoefte aan structurele samenwerking met kwalitatief goede casemanagers, zodat we onze capaciteit konden vergroten. De markt vraagt steeds vaker om één pakket. Vanuit Bedrijfsartsengroep kunnen we nu nog gemakkelijker casemanagement aanbieden. Tegelijkertijd is de continuïteit van Bedrijfsartsengroep verzekerd.’

Dirkx: Voor beide partijen geldt dat we onze positie in de markt verstevigen met deze samenwerking.

Delen jullie ook dezelfde visie op arbodienstverlening?

Lots: ‘Absoluut. Bedrijfsartsengroep houdt net als wij van een no no-nonsense-aanpak, gebaseerd op professionaliteit, waarbij het belang van de klant voorop staat. Dat zullen natuurlijk veel organisaties zeggen, maar in een markt met steeds grotere partijen is het voor veel arbodienstverleners moeilijk om die klantgerichtheid vast te houden. Een sterk punt van Bedrijfsartsengroep is bovendien dat ze de professional niet strak inkaderen maar juist de ruimte geven. Wij geloven ook in de kracht van onze mensen. Die bepalen immers hoe de klant jouw dienstverlening ervaart.’

Recourt: ‘Wij zijn Bedrijfsartsengroep begonnen om de zelfstandige bedrijfsarts een plek te geven in de markt, niet om zoveel mogelijk geld te verdienen. Die mentaliteit herkennen we bij Keerpunt. Jullie willen inhoudelijk de goede dingen doen. Daar moet je uiteraard wat aan overhouden, maar dat staat niet op nummer één.’
Dirkx: ‘Wij zijn er in de eerste plaats om verzuim zo laag mogelijk te houden bij onze klanten. Dat zit helemaal in onze genen. Als je veel geld wilt verdienen, moet je geen arbodienst beginnen.’

Is die waardering voor elkaars werkwijze de reden dat Keerpunt en Bedrijfsartsengroep zelfstandige bedrijfsonderdelen blijven?

Lots: ‘Ja, we gaan intensief samenwerken en onze diensten aan elkaars klanten aanbieden, maar de organisaties laten we zoals ze zijn. Ze draaien allebei heel goed en ze hebben een goede naam in de markt, dus er is geen reden om dat te veranderen.’
Dirkx: ‘Een bedrijfsarts van Bedrijfsartsengroep kan nu gemakkelijker een casemanager voorstellen bij een klant. En wij zullen eerder gebruik maken van de bedrijfsartsen die zijn aangesloten bij Bedrijfsartsengroep.’

Recourt: ‘We zijn niet exclusief verbonden aan Keerpunt; we zullen ook voor andere partijen blijven werken. Al verwacht ik wel dat we vanaf nu nog meer voor de klanten van Keerpunt zullen worden ingezet. Een volgende stap kan zijn dat grotere klanten die toe zijn aan een zogenaamd Eigen Regie-model gematcht worden met zelfstandige bedrijfsartsen van Bedrijfsartsengroep. Eventueel ondersteund door een casemanager. Bij een goede match kan er voor meerdere jaren een vruchtbare samenwerking ontstaan.