Privacy

Privacy is gewaarborgd
Privacy en gegevensbescherming zijn belangrijke onderwerpen. Hieronder kunt u lezen waarom wij als Bedrijfsartsengroep gegevens van u verzamelen, welke soort gegevens wij verzamelen, hoelang wij deze gegevens bewaren en welke rechten u heeft ter bescherming van uw privacy.

Wanneer u ziek of arbeidsongeschikt bent, of vragen heeft over uw gezondheid in relatie tot uw werk, krijgt u soms te maken met een bedrijfsarts. Uw werkgever is wettelijk verplicht om in een aantal situaties een bedrijfsarts in te schakelen om samen met u een probleem op te lossen.

Onze bedrijfsarts heeft een aantal gegevens nodig om zijn werk te kunnen doen. Dit zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Overige contactinformatie zoals een 06 nummer en een emailadres;
 • Uw Burgerservicenummer;
 • Gegevens over uw ziekte*;
 • Gegevens over uw arbeidsongeschiktheid*;
 • Gegevens over uw privé situatie*;
 • Gegevens over uw werk;
 • Gegevens over uw belastbaarheid;
 • Gegevens over de mogelijkheden om te werken;
 • Gegevens over het verwachte herstel.

*Deze gegevens vallen onder het medisch geheim.

Onze bedrijfsarts verstrekt aan uw werkgever alleen de noodzakelijk niet-medische informatie.

Wij registeren uw gegevens wanneer u bij ons bekend wordt vanwege een preventieve actie of bij ziekte. De gegevens in ons registratiesysteem worden gedurende uw dienstverband bewaard. Na afloop van uw dienstverband of bij beëindiging van onze relatie met onze opdrachtgever of uw werkgever worden uw aanstellingsgegevens maximaal 2 jaar bewaard.

Uw medische gegevens worden 15 jaar bewaard. In enkele bijzondere medische situaties, zoals bijvoorbeeld blootstelling aan straling of asbest, worden uw gegevens langer door ons bewaard, tot maximaal 50 jaar. Voor inzage van uw gegevens kunt u gedurende de bewaartermijn een verzoek doen aan de Backoffice van Bedrijfsartsengroep of rechtstreeks navragen bij uw bedrijfsarts.

U heeft recht op inzage in uw gegevens en u kunt deze gegevens ook laten corrigeren indien sprake is van onjuistheden. Uw medische gegevens vallen onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Alleen de medische informatie die op basis van preventieve activiteiten is verzameld, kunt u op uw verzoek laten verwijderen. Medische informatie naar aanleiding van verzuim kunt u niet laten verwijderen.

Wij verzamelen alleen gegevens die afkomstig zijn van uw werkgever of u zelf. Uw bedrijfsarts verzamelt gegevens die afkomstig zijn van uzelf, uw werkgever of uw behandelaars of begeleiders.

De gegevens die wij verzamelen slaan wij op in een goed beveiligde omgeving waartoe alleen personen toegang hebben die hiervoor door hun functie bevoegd zijn. Ook hebben zij een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Voor uw gegevensverwerking maken wij gebruik van een systeem dat voldoet aan de ISO 27001 norm voor dossierveiligheid.

Vragen of klachten

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw gegevens kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming: mevrouw C. Bastiaenssens: cbastiaenssens@bedrijfsartsengroep.nl

Mocht u het uiteindelijk niet eens zijn met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitspersoonsgegevens.nl. De Autoriteit Persoonsgegevens is bereikbaar op 088 – 1805 250 van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Hiervoor betaalt u uw gebruikelijke telefoonkosten.

FlexDossier

Onze bedrijfsartsen leggen uw medische dossiers vast in FlexDossier. In deze veilige elektronische omgeving zijn deze gegevens overal en altijd door de bedrijfsarts te raadplegen. Zo kan de bedrijfsarts altijd snel schakelen, ook als deze niet bij u op locatie is. U kunt zelf ook, zij het beperkt, toegang krijgen tot FlexDossier. Uiteraard wordt er door de bedrijfsarts uiterst zorgvuldig omgegaan met het FlexDossier zodat de privacy van uw werknemers altijd is gewaarborgd.

Wij zorgen daarnaast voor een optimale beveiliging; onder meer door het regelmatig uitvoeren van security-scans. Lees meer in onze privacyreglement.

Voor uitgebreidere mogelijkheden kunt u zelf een licentie FlexDossier aanschaffen. Laat het ons weten wanneer u hierin geïnteresseerd bent. Samen met onze netwerkpartner FlexDossier kijken we graag naar mogelijkheden die het beste bij uw situatie aansluiten.

 • Een passende bedrijfsarts voor uw organisatie

 • Ondersteuning bij Eigen Regie binnen de Maatwerkregeling

 • Team van deskundigen en coaches Arbeid en Gezondheid

 

Maak een afspraak met onze consultants voor een vrijblijvende kennismaking.

Nieuws

Keerpunt en Bedrijfsartsengroep gaan samen verder

Arbodienst Keerpunt B.V., gevestigd in Hilversum, heeft alle aandelen van Bedrijfsartsengroep Holding B.V. uit Heerenveen overgenomen. Hiermee wordt de expertise … >>