Bedrijfsarts in uw organisatie

Coach op het gebied van arbeid en gezondheid

De rol van de bedrijfsarts is veranderd van medicus naar allround medisch adviseur en coach op het gebied van arbeid en gezondheid. Wij zetten maximaal in op preventie. Feeling met de bedrijfscultuur, het personeel en management is daarbij van groot belang. Daarom werkt de bedrijfsarts op locatie en wordt onderdeel van uw organisatie. Het verlaagt de drempel voor werknemers om de arts te consulteren en afspraken zijn snel geregeld. Het management en P&O kan gemakkelijk sparren en overleggen over voortgang, rapportages en beleid. Zo houden zij de regie in eigen hand.

Advies

Samen met het management, de afdeling P&O en de OR onderzoekt, analyseert en adviseert de bedrijfsarts uw organisatie op het gebied van arbeid en gezondheid. Op basis van deze gelijkwaardigheid kan uw eigen regie-model worden ingevuld en uitgevoerd. Dit is altijd maatwerk, elke organisatie is immers uniek.

Spreekuur

Verzuimspreekuur, verzuimbegeleiding en re-integratie

Een belangrijke taak van de bedrijfsarts is professionele begeleiding van zieke werknemers. Samen met de direct leidinggevende en de betrokken werknemer worden duidelijke afspraken gemaakt over het re-integratietraject. De gezamenlijke regie heeft als resultaat dat het verzuim zo beperkt mogelijk blijft. Dat is voor alle partijen van groot belang.

Preventief spreekuur

Wellicht heeft u medewerkers die bepaalde gezondheidsrisico’s lopen of zorgelijke signalen afgeven. Of er is iemand binnen uw bedrijf die zelf aan de bel trekt. Zij kunnen daarvoor altijd terecht op het preventief spreekuur. De bedrijfsarts bekijkt en adviseert wat er nodig is om deze medewerker aan het werk te houden. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Soms komen er uit een RI&E-rapportage of een spreekuur gezondheidsrisico’s voor een werknemer naar voren. Dan kan een PMO nodig zijn. In overleg met uw bedrijfsarts wordt bepaald waar het onderzoek op gericht is. Hier is altijd sprake van maatwerk.

Keuring

Onze bedrijfsarts kan ook keuringen uitvoeren. Deze verlopen volgens vaste afgesproken richtlijnen. De mogelijkheden voor aanstellingskeuringen bespreekt u met uw bedrijfsarts. Voor bijzondere of specialistische keuringen hebben wij gespecialiseerde bedrijfsartsen beschikbaar. Kijkt u voor meer keuringen (bijvoorbeeld chauffeurskeuringen of rijbewijskeuringen) op de website van onze zusterorganisatie Bedrijfsartsen-flex.

 

 

  • Een passende bedrijfsarts voor uw organisatie

  • Ondersteuning bij Eigen Regie binnen de Maatwerkregeling

  • Team van deskundigen en coaches Arbeid en Gezondheid

 

Maak een afspraak met onze consultants voor een vrijblijvende kennismaking.

Nieuws

Keerpunt en Bedrijfsartsengroep gaan samen verder

Arbodienst Keerpunt B.V., gevestigd in Hilversum, heeft alle aandelen van Bedrijfsartsengroep Holding B.V. uit Heerenveen overgenomen. Hiermee wordt de expertise … >>