Nieuws

Dick Spreeuwers wordt nieuwe Medische Directeur Bedrijfsartsengroep

Nieuws

Dick Spreeuwers nieuwe Medisch Directeur

Dick Spreeuwers wordt de nieuwe Medisch Directeur van Bedrijfsartsengroep. Hij gaat per 16 maart 2020 aan de slag in zijn nieuwe functie en wordt verantwoordelijk voor (verdere) ontwikkeling, uitvoering en bewaking van het strategisch medisch beleid onder eindverantwoordelijkheid van de directeur.

Kennis van de branche

Spreeuwers werkt al bijna 30 jaar als bedrijfsarts voor een breed scala aan klanten, waaronder ca. 8 jaar voor de Bedrijfsartsengroep. In de periode 2000-2011 is Spreeuwers directeur geweest van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Daarnaast is hij een aantal jaren bestuurslid geweest van de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Focus op kennisontwikkeling

Voor Spreeuwers is kennisontwikkeling, kennisdeling en samenwerking met medische en andere disciplines van groot belang. Daarom is hij ook jarenlang actief als hoofdredacteur van het nascholingstijdschrift Quintesse. Als nieuwe Medische Directeur van Bedrijfsartsengroep wil hij graag professionals verbinden, samenwerken aan ontwikkeling en verspreiding van kennis. Ook hecht hij veel waarde aan het samen met collega’s en klanten werken aan een veilige, gezonde, zinvolle en inspirerende werkomgeving.

Over Bedrijfsartsengroep

Bedrijfsartsengroep is een landelijk samenwerkingsverband van ruim honderd zelfstandige bedrijfsartsen. Zij leveren vaste of flexibel inzetbare bedrijfsartsen direct aan werkgevers en casemanagement- en verzuimorganisaties die werken volgens het Eigen Regie-model.