Het gebruik van de titel “bedrijfsarts”

“Bedrijfsarts” is een wettelijk beschermde naam voor een arts die de 4-jarige specialisatie “arts voor arbeid en gezondheid, tak bedrijfsgeneeskunde” succesvol heeft gevolgd. Dit is een voorwaarde om je als bedrijfsarts in het BIG-register te laten inschrijven en deze titel te voeren. De inspectie IGZ en het Medisch Tuchtcollege zien zo streng toe op het gebruik van de titel bedrijfsarts. Dit om misleiding te voorkomen.

Artsen die in het BIG register staan ingeschreven als “arts” of die voor een ander specialisme geregistreerd staan, mogen alleen bedrijfsartsenwerk doen onder supervisie van een “echte”, geregistreerde bedrijfsarts. Bij voldoende bekwaamheid en ervaring mag deze arts echter wel alle werkzaamheden verrichten die een geregistreerde bedrijfsarts mag doen.

Een bedrijfsarts treedt op als adviseur voor werknemer en werkgever bij vragen over ziekte en werk. Wanneer een werknemer wordt uitgenodigd voor het spreekuur kan het zijn dat deze gezien wordt door een arts die nu nog geen bedrijfsarts is. De arts is hiervoor in opleiding en werkt nu onder supervisie van een ervaren collega die wél is geregistreerd.
Hij/zij ondertekent de rapporten als “arts in opleiding tot bedrijfsarts” of “Arbo arts”. Tevens worden de rapporten getekend door de geregistreerde bedrijfsarts die de supervisie heeft over de arts in opleiding. Hiermee zijn deze rapporten rechtsgeldig.

Wanneer werknemer of werkgever het niet eens zijn met de “arts in opleiding tot bedrijfsarts” of “Arbo arts”, dan kunnen zij altijd vragen om een gesprek met zijn/haar supervisor, de geregistreerde bedrijfsarts. Dit kan aan de arts kenbaar gemaakt worden of rechtstreeks aan de supervisor of via ons kantoor.

Samenvattend:
Bedrijfsartsengroep B.V. werkt vooral met geregistreerde bedrijfsartsen, maar soms ook met  een “arts in opleiding tot specialist bedrijfsgeneeskunde” (AIOS bedrijfsgeneeskunde) of “arts”.

Deze laatste twee artsen zijn nog niet geregistreerd als bedrijfsarts. Deze artsen werken altijd onder supervisie van een ervaren geregistreerde bedrijfsarts.

Wanneer u het niet eens bent met uw arts, aanvullende vragen heeft of uitsluitend gezien wilt worden door een geregistreerde bedrijfsarts, dan kunt u deze arts of de supervisor hierop aanspreken. Dan volgt er alsnog een contact met de bedrijfsarts-supervisor.

Klachtenregeling:
Er is ook een mogelijkheid om een klacht in te dienen via onze klachtenregeling; die kunt u vinden op onze website www.bedrijfsartsen-flex.nl.

Wij vertrouwen er echter op dat wij, door onze ervaren supervisors, onze gemotiveerde bedrijfsartsen en de mogelijkheden om in een vroeg stadium uw wensen aan hen kenbaar te maken, deze klachtenregeling slechts in uitzonderlijke gevallen hoeven aan te bieden.

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over het gebruik van de titel “bedrijfsarts” kijk dan op deze website

  • Een passende bedrijfsarts voor uw organisatie

  • Ondersteuning bij Eigen Regie binnen de Maatwerkregeling

  • Team van deskundigen en coaches Arbeid en Gezondheid

 

Maak een afspraak met onze consultants voor een vrijblijvende kennismaking.

Nieuws

Campagne ‘Bedrijfsarts worden’

Nieuwsgierig naar het vak van bedrijfsarts? In de campagne ‘Bedrijfsarts worden, het betere werk’ wordt door 10 ambassadeurs een kijkje … >>