Preventief Medisch Onderzoek & Keuringen

Health check voor specifieke beroepsrisico’s

Werkgevers en werknemers kunnen bij ons terecht voor zowel preventief medisch onderzoek als diverse keuringen. Beide bieden we op individuele en collectieve basis aan. Bij keuringen geldt dat afhankelijk van het type keuring bepaald wordt bij welke bedrijfsarts u terecht kunt. Hierbij kijken wij naar de knowhow van de professional, de complexiteit van de keuring en de noodzakelijke apparatuur. Zo weet u dat de keuring correct en conform de richtlijnen gebeurt. Uiteraard zoeken wij naar onze dichtstbijzijnde locatie die aan al deze eisen voldoet.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

  1. Individueel PMO
  2. Collectief PMO

Individueel PMO

Een individueel Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een medische check-up of health check. In ons geval met als doel specifieke beroepsrisico’s in kaart te brengen. Na afloopt ontvangt de werknemer een persoonlijk rapport.

Collectief PMO

In overleg met de OR of personeelsvertegenwoordiging kan de werkgever ook zelf een PMO aanbieden aan medewerkers. Dit adviserende medische onderzoek is altijd vrijwillig. Een PMO kan in dit geval basaal of uitgebreid zijn. De basis is minimaal het PAGO (Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek). Belangrijk om te weten voor werkgevers, een actuele RI&E vormt hier de basis. Individuele uitkomsten worden uitsluitend aan de betreffende medewerker medegedeeld. Op groepsniveau kan aan de werkgever gerapporteerd worden met als doel het gezondheidsbeleid te verbeteren.

Keuringen

  1. Beroepskeuring
  2. Aanstellingskeuring
  3. Verplichte keuring

Beroepskeuring

Voor een aantal beroepen is een specifieke keuring noodzakelijk. Zo verzorgen wij onder meer: Ambulancekeuring, Taxipaskeuring, Chauffeurskeuring, Brandweerkeuring, Bodemsaneringskeuring, Asbestsaneringskeuring, Vlieg-medische keuring, Duikerskeuring, Scheepvaartkeuring, Bouwkeuring.

Aanstellingskeuring

Aanstellingskeuringen zijn aan strenge regels gebonden. Wij kijken bijvoorbeeld of er specifieke gezondheidsrisico’s vastzitten aan een functie. Op basis van een protocol kunnen we nagaan of er een aanstellingskeuring gedaan mag worden.

Verplichte keuring

Voor de verplichte keuring zijn richtlijnen in de wet- en regelgeving vastgelegd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een rijbewijskeuring. Ook verzekeraars eisen soms een specifieke keuring. Wij kunnen deze voor u uitvoeren.

Ontdek wat we nog meer voor uw organisatie kunnen betekenen