Locatie

Hotel Apeldoorn – de Cantharel | Van der Valk Apeldoorn

Data 2022

  • 6 oktober 2022 – 16:00 – 20:00 uur

Inhoud

Patricia Kleppe (arbeidshygiënist Arbode) en Dick Spreeuwers (bedrijfsarts Wellbe) verzorgen deze workshop d.m.v. interactieve informatieoverdracht en casuïstiekbespreking. De workshop maakt u bewust van de risico’s van stoffen op de werkplek. U maakt kennis met de basisbegrippen van arbeidshygiëne en toxicologie. U leert welke andere deskundigen u kunt inschakelen om onderzoek te doen en maatregelen te initiëren. U kunt na afloop een PMO advies gevaarlijke stoffen geven volgens het NVAB “Addendum Leidraad PMO van werkenden bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen”.

Accreditatie

3 punten, categorie Bedrijfsgeneeskunde – toegekend door AbSg.

Kosten

Deelname voor deze training incl. arrangementskosten locatie, lesmateriaal en 3 accreditatiepunten.

  • € 325,00 excl. BTW* – (Bedrijfs-)artsen in Bedrijfsartsengroep en Bedrijfsartsen-flex
  • € 360,00 excl. BTW* – Overige (bedrijfs-)artsen

*Wij berekenen over alle kosten 21% BTW.

Aanmelden

Aanmelden voor deze workshop kan via onderstaand aanmeldformulier of rechtstreeks via info@bedrijfsartsengroep.nl.

Voor nadere informatie, neem dan contact op met Annemiek de With via info@bedrijfsartsengroep.nl of telefoon: 088 – 233 2330.